Tietosuojakäytäntö

Tietosuojakäytäntö
Tämä lausunto koskee tietosuojakäytäntöämme verkkosivuston käyttäjien (“Kävijät”) osalta, jotka vierailevat verkkosivustolla tekemättä liiketoimia, ja niiden Kävijöiden osalta, jotka rekisteröityvät tekemään liiketoimia verkkosivustolla ja käyttämään tarjoamiamme eri palveluja (“Palvelut”) (“Valtuutetut asiakkaat”).
“Henkilökohtaisesti tunnistettavat tiedot”
tarkoittaa kaikkia tietoja, joiden avulla voidaan tunnistaa tai joiden avulla voidaan tunnistaa, ottaa yhteyttä tai paikantaa henkilö, johon kyseiset tiedot liittyvät, mukaan lukien muun muassa nimi, osoite, puhelinnumero, faksinumero, faksinumero, sähköpostiosoite, taloudellinen profiili, kansallinen vakuutusnumero ja luottokorttitiedot. Henkilökohtaisesti tunnistettavissa oleviin tietoihin eivät kuulu anonyymisti (eli ilman tietyn käyttäjän tunnistamista) kerätyt tiedot eivätkä demografiset tiedot, joita ei ole yhdistetty tunnistettuun henkilöön.
Mitä henkilötietoja kerätään?
Voimme kerätä perus käyttäjäprofiilitietoja kaikilta kävijöiltämme. Keräämme valtuutetuilta asiakkailtamme seuraavia lisätietoja: valtuutettujen asiakkaiden nimet, osoitteet, puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet, liiketoiminnan tyyppi ja koko sekä sen mainosvaraston tyyppi ja koko, jonka valtuutettu asiakas aikoo ostaa tai myydä.
Mitkä organisaatiot keräävät tietoja?
Suoraan keräämiemme tietojen lisäksi kolmannen osapuolen myyjämme (esim. luottokorttiyhtiöt, selvitysyhtiöt ja pankit), jotka tarjoavat palveluja, kuten luotto-, vakuutus- ja varastointipalveluja, voivat kerätä näitä tietoja kävijöiltämme ja valtuutetuilta asiakkailtamme. Emme valvo, miten nämä kolmannet osapuolet käyttävät näitä tietoja, mutta vaadimme niitä ilmoittamaan, miten ne käyttävät vierailijoiden ja valtuutettujen asiakkaiden niille antamia henkilötietoja. Jotkin näistä kolmansista osapuolista voivat olla välittäjiä, jotka toimivat vain linkkeinä jakeluketjussa eivätkä suojaa, säilytä tai käytä niille annettuja tietoja.
Miten henkilökohtaisia tietoja käytetään sivustolla?
Käytämme henkilökohtaisesti tunnistettavia tietoja sivuston personointiin, asiaankuuluvien palvelutarjousten tarjoamiseen sekä osto- ja myyntipyyntöjen täyttämiseen sivustolla. Saatamme lähettää kävijöille ja valtuutetuille asiakkaille sähköpostiviestejä sivuston haku- tai osto- ja myyntimahdollisuuksista tai sivuston tarkoitukseen liittyvistä tiedoista. Voimme myös käyttää henkilötietoja ottaaksemme yhteyttä kävijöihin ja valtuutettuihin asiakkaisiin vastataksemme erityispyyntöihin tai antaaksemme pyydettyjä tietoja.
Kenen kanssa tietoja voidaan jakaa?
Valtuutettuja asiakkaita koskevia henkilökohtaisia tietoja voidaan jakaa muiden valtuutettujen asiakkaiden kanssa, jotka haluavat arvioida mahdollisia liiketoimia muiden valtuutettujen asiakkaiden kanssa. Voimme jakaa kävijöitämme koskevia koottuja tietoja, mukaan lukien kävijöitä ja valtuutettuja asiakkaita koskevia demografisia tietoja, kumppaniorganisaatioidemme ja kolmansien osapuolien myyjien kanssa. Annamme sinulle myös mahdollisuuden kieltäytyä vastaanottamasta tietoja tai ottamasta yhteyttä meihin tai puolestamme toimivaan organisaatioon.
Miten henkilökohtaisesti tunnistettavia tietoja säilytetään?
Keräämämme henkilötiedot säilytetään turvallisesti, eikä niitä anneta kolmansien osapuolten tai työntekijöidemme käyttöön, paitsi edellä kuvatuissa olosuhteissa.
Mitä valinnanmahdollisuuksia kävijöillä on tietojen keräämisen, käytön ja jakelun suhteen?
Kävijät ja valtuutetut asiakkaat voivat valita, etteivät he halua saada meiltä ja/tai tavarantoimittajiltamme ja tytäryhtiöiltämme ei-toivottuja tietoja, tai kieltäytyä vastaanottamasta meiltä ei-toivottuja tietoja vastaamalla sähköpostiviesteihin ohjeiden mukaisesti tai ottamalla meihin yhteyttä osoitteeseen
Käyttääkö sivusto evästeitä

Evästeitä käytetään eri tarkoituksiin. Käytämme evästeitä saadaksemme tietoa kävijöiden mieltymyksistä ja heidän valitsemistaan palveluista. Käytämme evästeitä myös turvallisuustarkoituksiin suojellaksemme valtuutettuja asiakkaitamme. Jos esimerkiksi valtuutettu asiakas kirjautuu sisään eikä käytä sivustoa yli 10 minuuttiin, kirjaamme hänet automaattisesti ulos.
Miten kirjautumistietoja käytetään?
Käytämme kirjautumistietoja, mukaan lukien muun muassa IP-osoitteet, Internet-palveluntarjoajat ja selaintyypit, analysoidaksemme trendejä, hallinnoidaksemme sivustoa, seurataksemme käyttäjän liikennettä ja käyttöä sekä kerätaksemme laajoja demografisia tietoja.
Mitkä yhteistyökumppanit tai palveluntarjoajat pääsevät käsiksi sivuston kävijöiden ja/tai valtuutettujen asiakkaiden henkilötietoihin?
Sivustollamme on ollut ja on jatkossakin kumppanuuksia ja muita suhteita eri myyjien kanssa. Näillä palveluntarjoajilla voi olla pääsy tiettyihin henkilötietoihin, jotta he voivat tarkistaa valtuutettujen asiakkaiden kelpoisuuden palveluihin. Tietosuojakäytäntömme ei koske näiden tietojen keräämistä tai käyttöä. Henkilötietojen luovuttaminen lain noudattamiseksi. Luovutamme henkilötietoja noudattaaksemme tuomioistuimen määräystä, haastetta tai lainvalvontaviranomaisen luovutuspyyntöä. Luovutamme henkilötietoja myös silloin, kun se on kohtuudella tarpeen kävijöidemme ja valtuutettujen asiakkaidemme turvallisuuden suojaamiseksi.
Miten henkilökohtaisesti tunnistettavia tietoja säilytetään sivustolla?
Kaikki työntekijämme tuntevat turvallisuuspolitiikkamme ja -käytäntömme. Kävijöitämme ja valtuutettuja asiakkaitamme koskeviin henkilökohtaisesti tunnistettaviin tietoihin pääsee käsiksi vain rajoitettu määrä päteviä työntekijöitä, joille on annettu salasana, jolla he pääsevät käsiksi näihin tietoihin. Tarkistamme säännöllisesti turvallisuusjärjestelmiämme ja -menettelyjämme. Arkaluonteiset tiedot, kuten luottokorttinumerot tai kansalliset vakuutusnumerot, on suojattu salausprotokollien avulla, joita käytetään Internetin kautta lähetettävien tietojen suojaamiseen. Vaikka ryhdymme kaupallisesti kohtuullisiin toimenpiteisiin varmistaaksemme sivuston turvallisuuden, sähköisessä viestinnässä ja tietokannoissa voi esiintyä virheitä, haavoittuvuuksia ja tietoturvaloukkauksia, emmekä voi taata, että tällaisia tapahtumia ei tapahdu, emmekä ole vastuussa vierailijoille tai valtuutetuille asiakkaille tällaisista tapahtumista.
Miten kävijät voivat korjata henkilökohtaisesti tunnistettavissa tiedoissa olevat epätarkkuudet?
Kävijät ja valtuutetut asiakkaat voivat ottaa meihin yhteyttä päivittääkseen henkilökohtaisesti tunnistettavia tietojaan tai korjatakseen epätarkkuudet lähettämällä meille sähköpostia osoitteeseen
Voiko kävijä poistaa tai poistaa käytöstä sivustolla kerätyt henkilökohtaisesti tunnistettavat tiedot?
Tarjoamme kävijöille ja valtuutetuille asiakkaille mahdollisuuden poistaa ja/tai poistaa henkilökohtaisesti tunnistettavia tietoja sivuston tietokannasta ottamalla yhteyttä osoitteeseen . Varmuuskopioiden ja poistotiedostojen vuoksi kävijän tietuetta ei kuitenkaan välttämättä ole mahdollista poistaa säilyttämättä joitakin jäljellä olevia tietoja. Jos henkilö pyytää, että hänen henkilötietonsa poistetaan käytöstä, ne poistetaan toiminnallisesti, emmekä myy, siirrä tai muuten käytä kyseisen henkilön henkilötietoja.
Mitä tapahtuu, jos tietosuojakäytäntö muuttuu?
Ilmoitamme vierailijoillemme ja valtuutetuille asiakkaillemme tietosuojakäytäntömme muutoksista julkaisemalla ne verkkosivustolla. Jos kuitenkin muutamme tietosuojakäytäntöämme tavalla, joka voi johtaa sellaisten henkilötietojen luovuttamiseen, joita vierailija tai valtuutettu asiakas on aiemmin pyytänyt olemaan luovuttamatta, otamme yhteyttä vierailijaan tai valtuutettuun asiakkaaseen ja annamme vierailijalle tai valtuutetulle asiakkaalle mahdollisuuden estää tällaisen luovuttamisen.
Raportit:
Tarjoaa linkkejä muille verkkosivustoille. Huomaa, että klikkaamalla jotakin näistä linkeistä pääset toiselle verkkosivustolle. Kehotamme sinua lukemaan näiden linkitettyjen sivustojen tietosuojalausekkeet, sillä niiden tietosuojakäytännöt voivat poiketa meidän tietosuojakäytännöistämme.